Нашата отговорност за правно и етично бизнес поведение

Вярвам че Милениум ДХД е компания от хора,които са професионално ангажирани и развълнувани от бъдещето си, което е отражение на стремежа ни за непрекъснато развитие и ясно бизнес поведение.

Ние сме компания, движена от нашите членове като от първостепенно значение за нас е:

- безкомпромисна честност и почтеност във всичко, което правим

- да отговаряме на очакванията на нашите клиенти с иновативни решения, високо качество, стойност и обслужване

- да пазим доверието на всички тези, които са свързани с Милениум ДХД

Ние ще продължаваме да прилагаме всички тези ценности, като основа за ежедневното си поведение и вземане на решения.

Тъй като ние работим заедно за да изградим едно силно бъдеще, ще прилагаме високи стандарти, въплътени в поведението на Милениум ДХД, всеки ден и през цялото време.

Всички наши клиенти очакват това от нас. Но по-важното е какво всички ние очакваме от себе си в бъдеще.

 

Христо Мирчев

Управител