Модернизацията на асансьорите може да помогне на екологията

Освен всички предимства на така модерните екологични ("зелени") продукти, това, което наистина може да ни накара да изберем нещо екологично чисто, е количеството спестена електроенергия и позитивното влияние върху сметката ни за електричество. И когато става дума за спестяване на ток, управителите на сгради обикновено се сещат за осветление, отопление и климатизация, различни видове изолации и оптимизации.

Но какво ще кажете да помислим за асансьорите? Често схващане е, че асансьорите не консумират много енергия, със сигурност по-малко от осветлението например. Това може и да е вярно, но във високите и често посещавани сгради, още повече в модерните такива, където системите за климатизация и осветление са оптимизирани и енергоспестяващи, асансьорите могат да се окажат най-големите консуматори.

Повечето стари сгради използват асансьорни системи с технологии от 1980 година, дори по-стари. Те не са модернизирани никога и със сигурност са основно перо в сметките за електричество.

Възможностите за спестяване на енергия са една от основните насоки в модерните асансьорни системи и решения. Те започват с различни оптимизации за енергийна ефективност, но не спират дотам.

Асансьорите имат огромен конструктивен живот в сравнение с други продукти като системи за осветление и дори модерните покривни системи. В резултат на това асансьорните сервизи и производители предлагат програми и системи за модернизация, който могат да повишат многократно енергийната ефективност.

Най-често се подменят остарелите мотори и възли с нови продукти, който са оптимизирани за енергийна ефективност по няколко начина: Използват по-малко енергия при работа и генерират по-малко топлина, което намалява разходите за вентилация и климатизация.

Въпреки, че регенеративните система си стандарт в по-новите асансьорни уредби, те могат да бъдат добавени и към много от старите асансьори. Точно както при хибридните превозни средства спирачната сила може да бъде трансформирана в използваема енергия, регенеративните системи захранват енергийната система на сградата с енергия генерирана от асансьора. Най-ефективно те работят при изкачване с леки пасажери и при спускане с тежки товари в кабините. Спирачното действие на противотежестта при изкачване и на кабината при спускане се преработват в електричество, което може да се използва за захранване на системи в сградата.

Сравнено със същия асансьор преди добавянето на регенератора, регенеративните системи показват средна ефективност от 40%.

Освен регенераторите, други системи също могат да спестят енергия. Например модерните мотори могат да спестят до 45% от консумираната от традиционните енергия. Асансьорните сервизи също подменят осветлението в кабината с енергийно ефективно. Най-малко е възможно да се подмени обикновената електрическа крушка с енергоспестяваща или светодиодна.

Но фирмите за поддръжка на асансьори стигат и по-далеч - монтират се сензори, който гасят осветлението в кабината и вентилацията, когато асансьорът не се използва. Помислете си - ако осветлението работи 24 часа в денонощието, 30 години това при всички случай струва доста повече от поставянето на системи за изключването му, когато асансьорът не се използва. Никой не държи лампата в банята си включена, когато не е там, нали?

Според изследванията, система за изключване на осветлението може да спести до 350 KWh годишно, в зависимост от използването на асансьора.Ново строителство

Когато се инсталират асансьори в нови сгради, много от енергоспестяващите системи са вече вградени

* Асансьорите без машинно отделение използват по-малко енергия за вентилация и охлаждане и по-малко емисии на топлина в сравнение с тези с машинни отделения.

* Новите технологии на моторите и задвижването също са способни да спестят до 70% електричеството сравнено с тези в традиционните асансьори.

* Регенераторите станаха стандарт.

* Микропроцесорно-контролираните асансьори пестят енергия в сравнение с традиционните консумиращи енергия механични релета

Стари сгради

Други зелени варианти могат да бъдат имплементирани и в по-стари системи. Един пример е използването на биоразградими масла в хидравличните системи.

Замяната на старите мотори с нови не само намалява разходите за енергия, но и подобрява качеството на въздуха в сградата. 

Замяната на целия асансьор е кардинално решение, но е скъпо и много организации и жилищни блокове просто не могат да си го позволят. Но внедряването на някои от енергоспестяващите системи по-горе може да направи възможно да се намалят разходите за енергия и да повиши качеството на въздуха в сградата. Всичко това е достатъчно основание човек да се замисли да живее природосъобразно.