Ремонти в процес на експлоатация

Екипът на фирмата извършва следните специализирани ремонтни услуги за всички видове асансьори:
- Основни ремонти на асансьори и ескалатори
- Частични и текущи ремонти на асансьори и ескалатори
- Планови ремонти и изготвяне на документация за асансьори и ескалатори.

Основният, текущият и аварииният ремонт са съобразени с изискванията за поддръжка на съответния вид надзорни съоръжения съгласно „Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори”
При организацията на работата стриктно се спазват изискванията за безопасна работа и уговорените срокове за изпълнение.

Специално внимание отделяме на периодичните прегледи на асансьорите. Това позволява евентуалните проблеми и повреди да бъдат предотвратени още преди възникването им, което на практика свежда до минимум времето на неизползваемост на асансьора поради спешен или авариен ремонт.  „Милениум ДХД” предлага различни видове договори в зависимост от набора необходими на клиента услуги.

Правилната поддръжка има ключово значение за осигуряване на безопасността на асансьорите.
Качество на работното оборудване и безопасната експлоатация зависи не само от компонентите, но също така от квалифицираната поддръжка.