Абонаментна поддръжка

Абонаментна поддръжка, включваща абонаментно и сервизно обслужване, както и авариен, текущ и основен ремонт, преустройство и модернизация на асансьори и ескалатори.


За да се гарантирана нормална работа и своевременен ремонт на вашия асансьор, ние разполагаме с екипи от квалифицирани техници и денонощна спешна помощ.

Ние гарантираме на нашите клиенти професионално сервизно обслужване от висококвалифицирани специалисти - денонощен авариен телефон, който в случай на нужда лесно може да бъде намерен в кабините на асансьорите, които поддържаме.