Услуги

Поддръжката, ремонтът и преустройството на асансьорите се извършва от лица, които са получили разрешение за извършване на такава дейност. За тази цел Милениум ДХД ООД разполага с технологично оборудване, универсални и специализирани инструменти, средства за измерване, контролни уреди и работни помещения.             

Предлагаме следните услуги: