Поддръжка на асансьори

Поддръжката на асансьори, която ние предлагаме, предвижда редовни проверки на електрическото и механичното оборудване на асансьорите, почистване, смазване и контрол на възлите с цел коректното функциониране и предотвратяване на смущения в тяхната работа. Профилактиката се извършва от специалисти най-малко 1 път месечно.


Нашата фирма за асансьори и ескалатори притежава технически възможности и квалификация на персонала, доказани чрез действащо удостоверение за извършване на поддръжка и ремонт на асансьори и ескалатори от „Инспекцията за държавен технически надзор" (РО "ИДТН"). Доказателство за качеството на работата ни е списъкът от доволни клиенти.

Поддръжката на асансьори се извършва в съответствие с държавната "Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори” и изискванията на заводите производители.  Базата на „Милениум ДХД” е оборудвана с необходимата техника и резервни части за ремонт и подмяна на  оборудване. За да се подобри ефективността на аварийното поддържане в жилищните квартали сме изградили аварийна служба, осигуряваща евакуация на пътниците от асансьорите във всеки район на столицата в рамките на 30 минути.