Сервизно обслужване

Асансьорният сервиз поддържа всички видове асансьори и ескалатори, включително:

- пътнически асансьори

- товарни асансьори

- панорамни асансьори

- платформени асансьори за инвалидни колички

- товарни платформени асансьори

- хидравлични асансьори

- външни асансьори

- асансьор за автомобили

- ескалатори

- болнични асансьори

 

Пътнически асансьор - най-често срещаният тип асансьори. Това са  асансьори, които можем да срещнем в бизнес и жилищни сгради като банки, административни сгради, търговски центрове и други. 

 

Болнични асансьори за лечебни и здравни заведения – тяхното производство е съобразено с всички изисквания за транспортиране на пациенти. 

 

Товарен асансьор. Товарни асансьори биват тежкотоварни асансьори (с товароподемност между 500 - 5000 кг) и малки товарни асансьори. 

 

Тежкотоварни асансьорите се използват за механизация на товаро-разтоварните дейности в промишлени обекти, митнически терминали, големи търговски центрове, складове и други.

 

Малки товарни асансьори - с капацитет между 100 и 250 кг са подходящи за ресторанти, заведения, банки, библиотеки и други. 

 

Платформени подемници и асансьори за хора с увреждания - грижите за хората с увреждания са една от основните характеристики на едно цивилизовано общество. Специалните асансьори, подемници  и платформи  осигуряват комфорт и улеснен достъп на хората със затруднена и ограничена подвижност. 

 

Ескалатори и движещи се пътеки - подемно-транспортни средства във вид на наклонени стълби със стъпала (ескалатори) или хоризонтално разположени, без стъпала (движещи се пътеки) за качване и слизане на пътниците. 

 

Панорамен асансьор. Панорамни асансьори, които се монтират в модерни бизнес центрове и търговски сгради. Това са пътнически асансьори със стъклени стени, откъдето се открива панорамен изглед. Този тип асансьори е сравнително нов на нашия пазар, но ние напълно сме овладели всички необходими за монтажа и поддръжката на панорамните асансьори технологии и  гарантираме качество при работата с тях. 

 

Хидравлични асансьори. Предимство при хидравличните асансьори (или асансьори с хидравлично задвижване) е ниското ниво на шум. Съвременните асансьори с хидравлично задвижване имат вградена antiblockout система, която при отпадане на захранването гарантира предвижването на асансьора до най-близкия етаж и отваряне на вратите.  

 

Гарантираме, че асансьорите и ескалаторите, които ние поддържаме, отговарят на всички изисквания за безопасна експлоатация съгласно българските стандарти.