Услуги

Поддръжката, ремонтът и преустройството на асансьорите се извършва от лица, които са получили разрешение за извършване на такава дейност. За тази цел Милениум ДХД ООД разполага с технологично оборудване, универсални и специализирани инструменти, средства за измерване, контролни уреди и работни помещения.             

Предлагаме следните услуги:Поддръжка на асансьори

Поддръжката на асансьори, която ние предлагаме, предвижда редовни проверки на електрическото и механичното оборудване на асансьорите, почистване, смазване и контрол на възлите с цел коректното функциониране и предотвратяване на смущения в тяхната работа повече


Абонаментна поддръжка

Абонаментна поддръжка, включваща абонаментно и сервизно обслужване, както и авариен, текущ и основен ремонт, преустройство и модернизация на асансьори и ескалатори. повече


Ремонти в процес на експлоатация

Екипът на фирмата извършва следните специализирани ремонтни услуги за всички видове асансьори:

- Основни ремонти на асансьори и ескалатори

- Частични и текущи ремонти на асансьори и ескалатори

- Планови ремонти и изготвяне на документация за асансьори и ескалатори.

 повече


Модернизация на асансьори

Целта на модернизацията е подмяна на износеното оборудване, обновяване на интериора на кабината и вратата. При модернизацията се използват съвременни материали, нови технически решения и съвременни технологии. повече