Референции

Нашите клиенти винаги са били изключително доволни от съвместната ни работа, от професионализмът на нашия екип и от техническите решения, които предлагаме.

По-долу можете да видите рефернции от някои от клиентите ни, като Областна администрация София, Окръжен съд Перник, Болница Токуда, Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" ЕАД, Специализирана болница за рехабилитация "Здраве" ЕАД, Ръководство на въздушното движение и други.Областна администрация София

"Милениум ДХД" работи по обществена поръчка на Областна администрация София. В приложената референция можете да видите отзивите на нашите клиенти.
 повече


Окръжен съд Перник

Нашата компания поддържа асансьорите в сградата Окръжен съд Перник вече повече от 3 години. За това време сме доказали професионализма, скоростта и адекватността на рекациите си, както се вижда от приложения документ.
 повече


Токуда Болница София

За нас е чест, че имаме възможност да поддържаме асансьорните уредби в сградата на Токуда Болница София. Поддръжката на тези модерни асансьорни съоръжения марка "Schindler" е изключително отговорна задача, особено предвид важността на асансьорите за работата на болницата.
 повече


Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" ЕАД

Работата ни с УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" започна с отстраняването на специфичен дефект в асансьорната уредба в сградата на болницата (тип "Thyssen"). Горди сме да кажем, че нашите специалисти са достатъчно квалифицирани да предложат професионални и когато е необходимо иновативни и дори нестандартни решения на всеки проблем, независимо от сложността му. За повече информация, моля, вижте приложената референция.
 повече


Специализирана болница за рехабилитация "Здраве" ЕАД

За екипът на "Милениум ДХД" е чест да работи с Специализирана болница за рехабилитация "Здраве" ЕАД. Нашата съвместна работа започва преди повече от 3 години, като през целия период неведнъж сме доказали, че "Милениум ДХД" е надежден партньор.
 повече


Ръководство на въздушното движение

За целия почти 4 годишен период на договорните си отношения с Ръководство на въздушното движение "Милениум ДХД" изпълнява всички договорни задължения професионално, качествено и в срок.
 повече


Топлофикация Перник ЕАД

С Топлофикация Перник ЕАД работим от близо 4 години. В приложената референция можете да видите отзивите на клиента ни.
 повече


Капелен България

Фирма "Милениум ДХД" поддържа асансьорната урдеба в административната сграда на логистичен център "КАПЕЛЕН" вече повече от година. За времето на работата ни заедно, нашите клиенти са били винаги изключително доволни от услугите ни, както се вижда от предоставената референция.
 повече